Pumpar

Vi har tagit fram olika pumpalternativ för att kunden ska kunna välja den mest optimala pumpen för sitt behov.

Frekvensstyrd pump.

Den frekvensstyrda pumpen är den som de flesta väljer.  Med den så kan man förse en 11 våningar hög fastighet och även mindre villasamhällen på 50-60 villor med vatten. Det gör att ex, vårdboende pensionärshem, sjukhus, mm kan få vatten trots vattenbortfall från ledningsnätet.
Man kan även fylla cisterner vid små vattenverk och på så sätt kunna hålla i gång vattenverket trots haveri. Pumpen kan drivas av ett elverk som alternativt monteras in i skåpet eller ställs fristående utanför skåp. Pumpen är monterad i ett låsbart rostfritt skåp framför tanken. 
 


 

Pumpautomat.

Ett lite enklare alternativ är hydroforpumpen, med den så kan man trycksätta system dock med mindre kapacitet än den frekvensstyrda.


 

Bensindriven pump.

Den bensindrivna pumpen har hög kapacitet och är lämplig för att fylla cisterner och liknande. Den är också bra där man inte kommer åt elanslutning men ändå behöver hög kapacitet.


 

Motorspruta

Vi har även monterat motorspruta framför tanken där en mycket stor kapacitet krävs.