Aktuellt

Här kan ni följa aktuella händelser gällande ElmTanken.

Svevia hämtar sin ElmTank

Nu har ElmTanken som är avsedd för dammbekämpning med Dustex hämtats av Svevia. Det är en 13 m3 ElmTank med pump som drivs från lastbilens…

Servicearbeten på ElmTankar

Nu har vi varit runt i södra delen av Sverige och gjort besiktning och service på ElmTankar för kunder som har serviceavtal. Med serviceavtalet får…

Övervakningssystem

Nu har ni möjlighet att beställa ett övervakningssystem för er ElmTank. Med en App i telefonen så kan ni via webben ha full överblick på…

Spridarramp till ElmTanken

Nu kan du få din ElmTank utrustad med spridarramp för att kunna utöka användningsområdet. Rampen kan användas dels med tryck från hydraulpumpen eller med självtryck….

Ständig förbättring

Säkerhetsaspekten är en viktig del i vårt ständiga arbete med att förbättra ElmTanken och dess funktioner. Vi har nu ett fällbart staket som på ett…