Integritetspolicy

Personuppgifter

Elms Mekaniska AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda
kundernas personuppgifter på bästa sätt. Elms Mekaniska AB:s målsättning är att följa alla vid var tid
gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat
förstå vilken slags information Elms Mekaniska AB samlar in och hur denna används. Genom att
godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandlingen av
dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Elms Mekaniska AB, 556659-3959, Bryggarevägen 20, 683 33 Hagfors, Sverige är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Elms Mekaniska AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig. Vi lämnar inte ut
personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad
skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, till exempel namn, post- samt
eventuell leveransadress, personnummer, e-post, IP-adress och mobilnummer. Vi samlar även in
uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer. Ovan
uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Hur använder vi dina uppgifter?

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, direktmarknadsföring,
nyhetsbrev eller statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, sms eller
per post för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta.

Lagringstid

Om du samtyckt till att vara kund hos Elms Mekaniska AB sparas dina uppgifter tills du kräver annat.
Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under
längre tid än vad som är nödvändigt för att utifrån krav i lag eller för att fullgöra Elms Mekaniskas AB
åtagande gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Vilka rättigheter har du?

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka
personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter
och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan
information skall vara skriftlig, underskriven av dig och skickas till oss på den adress som anges
nedan. För att kunna hitta dina personuppgifter i vår databas behöver vi namn, personnr, adress och
telefonnummer. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Elms Mekaniska AB strävar efter att ha korrekta och uppdaterade uppgifter. Om tidigare lämnad
information du lämnat till Elms Mekaniska AB förändrats, t.ex. e-postadress eller namn, vänligen
skicka e-post med uppgifterna du vill ändra till Elms Mekaniska AB. Du har rätt att när som helst få
dina uppgifter uppdaterad, rättad eller raderad.

Elms Mekaniska AB, 556659-3959, Bryggarevägen 20, 683 33 Hagfors, Sverige

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina
personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till
dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter.

Hur skyddar vi din personliga information?

Elms Mekaniska AB vidtar de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs enligt lag för att se till
att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller att obehöriga personer kommer åt
dem.

Länkar

Om du länkas till en annan webbplats får du läsa den personuppgiftspolicyn som gäller för just den
sidan. Elms Mekaniska AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter

Vid eventuella frågor kring hantering av personuppgifter kontaktar du Elms Mekaniska AB.

elmtanken@elms.se
Tel: 0563-61430
Elms Mekaniska AB
Bryggarevägen 20, 683 33 Hagfors, Sverige