Övervakningssystem

Nu har ni möjlighet att beställa ett övervakningssystem för er ElmTank. Med en App i telefonen så kan ni via webben ha full överblick på er ElmTank, när den är i drift samt vart den är placerad. Detta medför att en jourhavande operatör hela tiden kan ha kontroll på ElmTanken när den är uppställd för trycksättning, mm.

Följande kan ni få fram genom en app i telefonen eller datorn:

  • Vattennivå i tanken.
  • Tryck på vattnet från pump.
  • Flöde på vattnet från pump.
  • Temperatur på vattnet.
  • Bränslenivå i elverket.
  • När pump och elverk är i drift.
  • Position var ElmTanken befinner sig.

Med denna funktion så kan ni spara många resor samt hålla nere kostnaderna då operatören ej behöver åka ut för att kontrollera vatten och bränslenivåer.

Kontakta oss för mer information !