Servicearbeten på ElmTankar

Nu har vi varit runt i södra delen av Sverige och gjort besiktning och service på ElmTankar för kunder som har serviceavtal. Med serviceavtalet får ni en grundlig undersökning av ElmTanken samt fullständig service enligt serviceschema en gång per år. Ni säkerställer på så sätt att er dricksvattentank uppfyller alla krav för framtiden. Kontakta oss för mer information: fredrik.elm@elms.se  070-681 64 24