Spridarramp till ElmTanken

Nu kan du få din ElmTank utrustad med spridarramp för att kunna utöka användningsområdet. Rampen kan användas dels med tryck från hydraulpumpen eller med självtryck. Hydraulpumpen kan också användas för att fylla tanken från vattendrag. OBS att man inte bör använda annat vatten än dricksvatten om tanken även används som nödvattentank.