Videoklipp

Här kan du inspireras av olika videoklipp med Elmtanken.

ElmTanken 10m3 200417

ElmTanken 10 m3

ElmTanken 10m3 med frekvensstyrd pump och elverk

ElmTanken 13m3 med motorspruta och radiostyrd vattenkanon