Livsmedelsverket lägger den enskilt största ordern någonsin

Vi kan nu med glädje och stolthet informera om den enskilt största ordern på ElmTankar någonsin. Extra roligt är att den kommer från livsmedelsverket som ska utöka Sveriges förmåga att förse Svenska folket med dricksvatten i krissituationer. De har beställt 6 st fullutrustade ElmTankar 10m3 samt har option på 2 st ytterligare. Tankarna kommer att skötas av VAKA-gruppen (nationella vattenkatastrofgruppen) som bildades 2004 av livsmedelsverket.

Krisberedskap för dricksvatten (livsmedelsverket.se)