Elmtanken anpassad

Vi tillverkar också fler olika mer kundanpassade ElmTankar, stationära samt mobila. Dock tillverkar vi enbart i rostfritt material. Har ni egna förslag på hur er tank ska se ut så kontakta oss så samarbetar vi för att få fram er optimala tank.

Här kommer ett axplock av lite olika ElmTanksmodeller.