Elmtanken

Elmtanken är framtagen för att undvika stora problem vid vattenläckor och haverier, om en läcka uppstår så kan ElmTanken på ett enkelt sätt kopplas in på ledningen utanför fastigheten och trycksätta vattenledningarna. Detta medför att verksamheten på det aktuella sjukhuset, pensionärshemmet, vårboendet eller andra samhällsfunktioner så som storkök, hotell kan fortsätta. Även i villasamhällen kan de boende tillbringa sin tid utan störningar. Listan kan göras lång på de verksamheter som får stora problem vid uteblivet dricksvatten därför är den smarta ElmTanken en mycket bra lösning på problemet.

ElmTanken finns också i ett utförande där huvudsyftet är brandsläckning samt att förhindra bränder att sprida sig då en vattenridå kan läggas mot skogsparti och mark. Tanken har en rymd av 13000 lit och är utrustad med en kraftig motorspruta samt en radiostyrd vattenkanon. Kanonen styrs från en enhet som kan hängas runt halsen eller användas invändigt i lastbilen vid färd. Denna applikation kan också användas av gruskrossningsföretag för bevattning mot damm.

Fakta om Elmtanken

ElmTanken är en dricksvattentank som tillverkas i 3 olika standardstorlekar 1500 lit, 10000 lit och 13000 lit. Alla tankarna är konstruerade för att hålla så låg tyngdpunkt som möjligt därav konstruktionen, en rund tank blir betydligt högre och mer instabil då tyngdpunken blir högre.  Tankarna är tillverkade av rostfri plåt med en tjocklek av 4mm för att förhindra framtida sprickbildningar. Tankarna är tillverkade med den absolut högsta kvaliten på både materialval och yrkeskunskap. Den mindre ElmTanken är monterad på ett släpvagnsschassi och dras med en pickup eller liknande. De större tankarna är monterade på en lastväxlarram och rangeras på ett enkelt sätt även med full tank. Till de olika tankstorlekarna finns en mängd tillbehör, olika pumpalternativ, elverk, värmepaket, förvaringsskåp, fällbart räcke, tryckautomat, mm. Alla öppningsbara luckor, skåp och ventiler är låsbara för att hindra sabotage.