Elmtanken 1,5m3

ElmTanken 1,5 m3 är vår minsta tank med trycksättningsfunktion. Man kan välja mellan hydoforpump eller en frekvensstyrd pump med högre kapacitet. Elverk finns också som tillval samt vinterpaket med elpatron. Denna tanken är byggd på ett boogie släpschassi och flyttas enkelt med en pickup eller annat fordon. Tank med släp körs med LGF-skylt och behöver inte besiktas. (Om kunden önskar så kan  tanken levereras besiktigad). Totalvikten är 2500kg. En stor manlucka finns på ovansidan av tanken. Tanken är försedd med olika vattenskott för att inte påverka släpets vägegenskaper vid transport.