Ständig förbättring

Säkerhetsaspekten är en viktig del i vårt ständiga arbete med att förbättra ElmTanken och dess funktioner. Vi har nu ett fällbart staket som på ett enkelt sätt kan manövreras och skydda personalen vid arbete på tank. Vi har också halkskyddbeläggning på gångvägar fram till manluckor.