Svevia hämtar sin ElmTank

Nu har ElmTanken som är avsedd för dammbekämpning med Dustex hämtats av Svevia. Det är en 13 m3 ElmTank med pump som drivs från lastbilens hydraulsystem. Även bevattningsrampens rörelse drivs av hydraulsystemet och styrs enkelt av chauffören.