Att ständigt ha färskt vatten i ElmTanken

Att ständigt kunna ha en dricksvattentankar med färskt vatten i är en optimal lösning.
Vamas i Dalarna har 2st 10m3 ElmTankar där vattnet byts kontinuerligt.
På detta sätt så kan ElmTankarna på endast några minuter vara på väg till drabbade abbonenter.