ElmTank med motorspruta och vattenkanon

 

Nu har vår kund Växjö Maskin och Mekan AB hämtat sin ElmTank som är specialbyggd för deras verksamhet. ElmTanken som rymmer 13m3 är utrustad med motorspruta, vattenkanon med radiostyrning, slangupprullare samt en bevattningsramp. Maskin och Mekan kommer att använda ElmTanken för bevattning av berg och gruskrossanläggningar där dammet ställer till stora bekymmer sommartid. De kommer också att bevattna vägar. Tanken är också förberedd för att kunna hjälpa till vid mark och skogsbränder.