Ännu en ElmTank levereras till Norsk kund

Ännu en ElmTank är klar för leverans till en Norsk kund. Det är ViVA IKS i Drammen som får sin andra dricksvattentank på 10 m3 med frekvensstyrd pump för trycksättning av fastigheter levererad. Elverk är monterat för att man inte ska behöva leta efter extern elanslutning då det ofta är bråttom att få den installerad. Elverkets drifttid är ca 1 dygn på en tank. På denna tank har också kunden tänkt på säkerheten för sina anställda och valt till säkerhetstillbehören med upp/nedfällbart staket, aluminiumstege som ständigt följer tanken och ställs mot ett stegfäste, halkfria gångzoner på ovansidan tank. Alla manluckor, ventiler och skåp är låsbara, denna tank har också extra förstärkta låsbyglar på skåp för att hindra obehöriga att komma in. På ovansidan av tanken finns också en längsgående förvaringslåda som är lämplig vid förvaring av slangar, rördetaljer, redskap och tillbehör, mm.