ElmTank på 10m3 med kraftig frekvensstyrd pump och elverk till Orkdal i Norge

Nu har vi utfört utbildning av personalen vid Orkdals Kommun i Norge efter att deras 10m3 ElmTank levererats. Orkdal är en kommun med ca 12000 invånare och är beläget ca 4 mil söder om Trondheim. Orkdal har valt en mycket kraftig frekvensstyrd pump samt elverk så att inte extern ström behöver användas. Tanken är också utrustad med elpatron och cirkulationspump för att hindra frysning vintertid. Nu klarar de av att trycksätta de största fastighetsbestånden i kommunen där sjukhuset är ett av dessa. De ser också stora fördelar med att kunna planera lednings och ventilbyten utan att behöva försämra kommuninvånarnas service med vattenavstängning som följd.
Det var genom vår samarbetspartner
Scan Water Technology AS och deras Georg Finsrud som försäljning och utbildning utfördes.