ElmTank på 1,5 m3 på boggisläp till Falköpings kommun

I dag har vi levererat en ElmTank på 1,5 m3 till Falköpings Kommun. Den är utrustad med frekvensstyrd pump,elpatron samt flottör för kontinuerlig fyllning. Den kommer i drift redan nästa vecka då en fastighet ska trycksättas.