Hagfors Kommun har nu 2 st ElmTankar

Idag har VA-enheten fått en genomgång av vår nya Elmtank!
Det är vår andra vattentank från Elms Mekaniska AB och är en uppgraderad version. Den behöver varken kopplas till eluttag eller ha något frysskydd ner till -10 grader.

Med våra två Elmtankar har vi nu sammanlagt 20 kubikmeter vatten att bistå med vid behov. De ser till att du kan få vatten i kranen även om vattenförsörjningen genom ledningsnätet av olika skäl är ur drift. Med våra två tankar kan vi koppla på vattnet till viktiga byggnader såsom äldreboenden, förskolor, industrier och även mindre ledningsnät.