Jönköping har nu ytterligare 2 st ElmTankar, totalt 4 st.

Jönköpings kommun har nu fått sin 3:e och 4:e ElmTank levererade. De är nu riktigt utrustade för leverans av nödvatten
samt trycksättning av stora inrättningar som sjukhus, vårdboende, storkök.mm.