Ännu en ElmTank på väg till kund

Ytterligare en kund har nu fått sin rikligt utrustade ElmTank levererad.