VA-Syd i Malmö får utbildning på sin nya ElmTank

Idag har vi från ElmTanken haft utbildning av ca 50 st VA-Syd anställda i Malmö. VA-Syd har köpt en mycket bra utrustad ElmTank med frekvensstyrd pump, elverk, vinterpaket med elpatron och cirkulationspump, fällbart skyddstaket, tryckautomat, mm. Inom kort kommer ElmTanken att komma i drift vid planerade ledningsarbeten. www.vasyd.se