Vänersborg får sin andra ElmTank levererad

Nu har vi levererat ytterligare 1st ElmTank till Vänersborgs Kommun. Grannkommunen Trollhättan har investerat i 3 st ElmTankar vilket de säger är det optimala antalet då man kan klara stora trycksättningsinsatser då en ElmTank kopplas in mot (ex) sjukhus och de andra levererar vatten till den inkopplade tanken. (2017 hade Trollhättan en mycket stor vattenläcka där ElmTankarna till stor del höll igång verksamheten på sjukhuset) Vi har dessutom inmonterade elverk där drifttiden på en tank är ca. 1 dygn. På vintern har vi en elpatron som ser till att inte vattnet fryser

 .