Ständig förbättring

Säkerhetsaspekten är en viktig del i vårt ständiga arbete med att förbättra ElmTanken och dess funktioner. Vi har nu ett fällbart staket som på ett…